Портфолио

TM `Dorco`. Разработка  имиджа

TM `Dorco`. Разработка имиджа

Медицинский препарат `Цефагил`. Разработка рекламного имиджа

Медицинский препарат `Цефагил`. Разработка рекламного имиджа